top of page

מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות (Mergers and Acquisitions) הינם תהליכים של העברת שליטה ושינויים מבניים בעסקים כאשר מטרת תהליכים אלו היא ליצור חיבור בין שתי חברות או עסקים ליחידה עסקית אחת. בפועל, החברה הנרכשת, על כל נכסיה והתחייבויותיה, עוברים לידי החברה הקולטת והיא נבלעת בה. הטכניקות העסקיות והמבנים המשפטיים לביצוע מיזוגים ורכישות הינם מרובים ומגוונים. אפשרות אחת היא לרכוש את כלל פעולותיה של החברה באופן שהיא תחדל להתקיים כישות נפרדת. אפשרות נוספת היא רכישת גרעין השליטה של החברה הנרכשת באופן שבו החברה הנרכשת תהפוך לחברת בת של החברה הרוכשת בצורה חלקית או מלאה אך בפועל היא תהיה בשליטתה המלאה. תהליכים כאלה נחשבים רגישים במיוחד ונדרש לעשות אותם עם 3 בעלי מקצוע עיקריים: יועץ אסטרטגי, רו"ח ועו"ד המנוסים במיזוגים ורכישות. אנו בסקסס קוד  נשרטט לכם את התהליך הנכון ונלווה אתכם לאורך הדרך משלב הייזום ועד הביצוע:
 

 • ניתוח מגמות שוק וטרנדים – מה התמורות שחלו ויחולו בעתיד בתחום העסקי של העסק ובתחומים פוטנציאליים נוספים כולל Benchmark מהעולם
   

 • בחינת שווקים חדשים וזיהוי ההזדמנויות – ניתוח מקיף של השווקים השונים ואיתור הזדמנויות פוטנציאליות למיזוג או השקעה 

 • ניתוח החברות הפוטנציאליות - זיהוי החוזקות והחולשות הפנימיות של החברות לצד האיומים וההזדמנויות, ניתוחי פורטפוליו המוצרים של החברות, ניתוחים כספיים והערכת שווי שוק של כל אחת מהחברות ובדיקת נאותות של הצדדים (Due Diligence).
   

 • בניית תוכנית המיזוג – גיבוש התהליך ואופן המיזוג, בחינת המשאבים החופפים בין שתי החברות (טכנולוגיות, כוח אדם, מוצרים, נדל"ן ועוד) והכנת תוכנית עסקית מפורטת 
   

 • ליווי צמוד ושוטף לאחר הרכישה – כ-50% מהמיזוגים נכשלים בעקבות אינטגרציה לקויה בין שתי החברות ולכן זהו השלב הכי קריטי בתהליך. במסגרת הליווי נקבע את תוכנית האינטגרציה, נמנה את צוותי הפעולה שיובילו את השינוי ונלווה אותם עד לחזרה מהירה לפעילות העסקית כולל בקרה הדוקה ווידוא עמידה בלוחות הזמנים.

bottom of page